Gida komertziala
Kontaktua Mutrikuko argazkiak Mutrikuko panoramikak Informazio orokorra Hasierara bueltatuKalaputxi Hilabetekarixa
Argitratzailea: Karenka Komunikazio elk.

Telefonoa:
943 60 34 68

E-maila:
kalaputxi@topagunea.com

Laguntzailea:
MUtrikuko udala

Tirada:
1.900 +/ -

Lege gordailua:
ss-787/01

Imprimategia:
Gertu. Oñati

Banaketa:
Institutuko ikasleak

MUTRIKUKO UDALA.Txurruka plaza. 20830 Mutriku. udala@mutriku.net Tfnoa 943 60 32 44 Faxa 943 60 36 92
Eusko JaurlaritzarenOgasun Sailaren IZARTU programak finantziaturiko web orria www.ej-gv.net